Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları & Hak Sahipliği

Web sitemize yönelik Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı dikkatle okumanızı rica ederiz. Web sitemize erişmekle veya web sitemizi kullanmakla, işbu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacağınızı bildiririz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitemizin kullanımını sonlandırınız.

www.adalyatobacco.com.tr uzantılı web sitesi sadece bilgi verme amaçlı olup telif ve her türlü yasal hakkı TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SAN. TİC. LTD. Şirketi’ne (Kısaca ADALYA TOBACCO) aittir.

Web sitemizde yer alan Şirketimiz harici üçüncü kişi şahıslara ait olduğu açıkça belirtilen ya da üçüncü kişi şahıslara ait olduğu açıkça anlaşılabilen bilgi ve materyaller dışında kalan tüm bilgi ve materyallere, yazılara, resimlere, markalara, sloganlara ve diğer benzeri işaretlere ait tüm telif ve sair mülkiyet hakları ADALYA TOBACCO’ya aittir.

Web sitesinde yer alan tüm bilgiler, markalar ve sağlanan yazılar, resimler, sloganlar dahil her türlü içerik, ADALYA TOBACCO’nun açık ve yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, satılamaz, kiralanamaz, eklerle genişletilemez ya da herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz.

ADALYA TOBACCO, internet sitesindeki bilgi, materyal ve referansların doğruluğu ya da tamlığı hakkında doğrudan veya dolaylı olarak garanti vermemektedir. ADALYA TOBACCO, web sitesinde yer alan içerik, görsel, politika ve kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirebilir ve değişiklikler yayımlandığı anda yürürlüğe girer.

Gizlilik & Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından farklı kanallarla mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“KVKK”) tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenli kişisel veri işleme şartları kapsamında Şirketimiz web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde, web sitemizi kullanırken “web sitesi kullanıcısı” olarak KVKK çerçevesinde hangi kişisel verilerinizi topladığımız, bu verileri nasıl kullandığımız ve sakladığımız, saklama süreleri ve verilerin korunmasına ilişkin hangi önlemleri aldığımız konularında da sizleri bilgilendirmek isteriz. Kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz. (www.adalyatobacco.com.tr)

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde açık rızanız olmaksızın Şirketimizce işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde yasal nedenlerle talep edilmesi halinde veya mevzuatın öngördüğü durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlara, düzenleyici denetleyici kurumlara, kurumsal iletişim, yönetim faaliyetlerimizin icra edilmesi kapsamında destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınızı Şirketimiz web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kısa Aydınlatma Metni’nden öğrenebilir, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemleri kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınmadan başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır. (www.adalyatobacco.com.tr)

Üçüncü Taraf Siteleri ve Bağlantılar

Web sitemizde, üçüncü kişi şahıslara ait web sitelerine bağlantılar yer alabilmektedir. Şirketimiz, bağlantı verilen web sitelerindeki bilgilerin kontrolünü elinde bulundurmadığı için buralarda sunulan içerik ve bilgilerden de sorumlu değildir. Bağlantı verilen web sitelerini ziyaret edip etmeme tercihi tarafınıza aittir.

Bu bağlantılar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, erişilmesi durumunda ilgili sitelerin kendi gizlilik ve kullanım koşulları ile bağlı olacağınızı hatırlatmak isteriz. Şirketimiz bu web sitelerindeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve işbu sitelerin güvenli olduğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu gibi web sayfalarının kullanımından kaynaklanabilecek riskler sadece tarafınıza ait olacaktır.

ADALYA TOBACCO Sorumsuzluk Beyanı

ADALYA TOBACCO, web sitesinde sağlanan içerik, erişime sunulan materyal ve bilgilerin güncelliği, doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte, taahhütte bulunmamaktadır. Bu kapsamda Şirketimize hiçbir anlamda hak ya da menfaat kaybına ilişkin bir talep yöneltilemez.

Ayrıca web sitemizin kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, performans kaybı, kesinti, bilgi naklinde gecikme, hat ve/veya sistem arızası dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyan yaratabilecek durumlar sebebi ile ADALYA TOBACCO’ya hiçbir şart ve koşulda sorumluluk yüklenemeyecektir.

Yasal Uyarı

Kullanım Koşulları Türk Hukuku’na tabidir. Uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkilidir. Web sitesi kullanım kural ve güvenliğini, ihlal veya ihlale teşebbüs etmeniz, yasalara aykırı davranmanız, üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerini ihlal etmeniz durumunda ADALYA TOBACCO’nun her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ilgilinin her türlü zararını tazminden web sitesi kullanıcısı sorumludur.

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

ADALYA TOBACCO olarak web sitemiz içerik ve yayınlarını iyileştirmek ve kullanıcılara daha iyi içerik üretmek amacıyla çerezleri kullanmakta ve web sitemiz üzerindeki trafiği analiz etmekteyiz. İnternet tarayıcınıza bağlı olarak her zaman çerezleri yapılandırma ya da devre dışı bırakma seçeneğinizin olduğunu hatırlatmak isteriz.